วิธีใช้พระคัมภีร์ในโทรศัพท์

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบัน พี่น้องคริสเตียนสามารถอ่านพระคัมภีร์ผ่านเครื่องมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ ได้ และที่นิยมกันมากคืออ่านจากโทรศัพท์และแท็บเล็ตเพราะสะดวกสบายง่ายต่อการพกพาและนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พี่น้องคริสเตียนละเลยที่จะนำหนังสือพระคัมภีร์ส่วนตัวมานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ ขอหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกคน ที่จะพกพาพระคัมภีร์ส่วนตัวที่เป็นเล่มมานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์กันในทุกวันอาทิตย์ ส่วนพระคัมภีร์ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตก็เก็บไว้อ่านในโอกาสอื่น ๆ เช่น ในกลุ่มเซล หรือใช้อ้างอิงข้อพระคัมภีร์ในการเป็นพยาน เป็นต้น

จากประสบการณ์ในการอ่านพระคัมภีร์จากโทรศัพท์ขณะที่นมัสการพระเจ้านั้นในบางครั้งก็ไม่สามารถเปิดข้อพระคัมภีร์ในโทรศัพท์ได้ทันตามที่ผู้เทศนาได้อ้างอิงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการอ้างอิงข้อพระคัมภีร์สลับกันไปมาในบทต่าง ๆ นั้นจะทำได้ไม่ดีเลย แต่ถ้าเป็นหนังสือพระคัมภีร์ส่วนตัวพี่น้องก็สามารถใช้ที่คั่นหนังสือคั่นไว้ได้และสามารถอ่านพระคัมภีร์ที่สลับไปมาได้ทันที

ข้อเสียประการต่อมาในการอ่านพระคัมภีร์จากโทรศัพท์ ในขณะที่นมัสการพระเจ้านั้น นอกจากจะไม่สามารถจดบันทึกข้อความเหมือนกับหนังสือพระคัมภีร์แล้ว ถ้าพี่น้องที่นั่งข้าง ๆ เราไม่มีพระคัมภีร์อยู่ในมือ เราก็ไม่สามารถแบ่งปันพระคัมภีร์ให้เขา ได้ เนื่องจากโทรศัพท์นั้นมีขนาดเล็กเหมาะสำหรับอ่านคนเดียวทำให้ขาดภาพอันสวยงามของการแบ่งปันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ข้อเสียอีกหนึ่งข้อ เมื่อใช้พระคัมภีร์ในโทรศัพท์เป็นเวลานานทำให้ขาดทักษะในการเปิดหาพระคัมภีร์ต่างกับคนที่ใช้หนังสือพระคัมภีร์เป็นเล่ม ซึ่งจะสามารถค้นหาพระธรรมเล่มต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นในการช่วยเปิดพระคัมภีร์ให้กับพี่น้องที่มาใหม่ และที่สำคัญทำให้เปิดข้อพระคัมภีร์ไม่ทันตามที่ผู้เทศนาได้กล่าวอ้างอิงถึง

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ได้หมายความว่า ให้พี่น้องคริสเตียนเลิกอ่าน พระคัมภีร์ผ่านโทรศัพท์ มือถือ ผมยังคงสนับสนุนให้อ่านพระคัมภีร์จากโทรศัพท์ แต่อยากให้เราใช้พระคัมภีร์เป็นเล่มที่เราแต่ละคนมีอยู่เป็นหลักใช้นมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ และใช้พระคัมภีร์ที่เราลงไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเป็นชุดสำรองที่มีไว้เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ที่เราไม่ได้พกพาพระคัมภีร์เป็นเล่มติดตัวไปด้วย

ให้เลือก

สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ลงพระคัมภีร์ไว้ในโทรศัพท์ ก็ขอแนะนำให้ลงด้วย นอกจากการลงแอพพระคัมภีร์ไทยแล้ว ขอแนะนำผู้ที่ใช้แท็บเล็ตซึ่งมีขนาดจอใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถลงแอพ "เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน" เล่มสีแดงที่เราใช้กันลงไว้ด้วยเลย ก็ยังได้ครับ Download ที่นี่ครับ

สุดท้ายนี้ ขอหนุนใจให้พี่น้องนำพระคัมภีร์ส่วนตัวมานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในทุกวันอาทิตย์นะครับใช้พระคัมภีร์ชนิดเล่มเป็นหลัก ส่วนชนิดอ่านจากจอขอให้เป็นรองนะครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ

รื่องที่เกี่ยวข้อง

Social Media พระพรหรือพระเพลิง