รหัสไปรษณีย์ไทย - กรุงเทพ ฯ

รหัสไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ คำขวัญประจำจังหวัด และรหัสทางไกลโทรศัพท

รวบรวมจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย

โดย ชินกรณ์ ตยานุกรณ์

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

วัตถุประสงค์และวิธีใช้

  1. เพื่อถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า เพียงผู้เดียว

  2. เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

  3. มี รหัสไปรษณีย์   รหัสโทรศัพท์ทางไกล และ คำขวัญ ประจำจังหวัด

  4. ข้อพระคัมภีร์  นั้นไม่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น ๆ แต่เนื่องจากให้ข้อคิดที่ดีจึงได้นำมา ประกอบด้วย

  5. กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อ จังหวัด แขวง เขต ที่ต้องการหาหรือ

ค้นหาข้อความในหน้านี้ พิมพ์ชื่อที่ต้องการแล้ว Enter

ภาคกลาง

ภาคกลาง  

3. จังหวัด กาญจนบุรี ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 034เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
พระคัมภีร์บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเอง ก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ สุภาษิต 15:32

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมือง71000
วังด้ง ช่อสะเดา หนองบัว ลาดหญ้า71190
อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย71260
อำเภอ ทองผาภูมิ71180
อำเภอ ท่าม่วง71110
ท่าล้อ71000
ท่าตะคร้อ วังศาลา71130
อำเภอ ท่ามะกา71120
ตำบล สนามแย้70190
ตำบล ดอนชะเอม ท่าเรือพระแท่น แสนตอ71130
อุโลกสี่หมื่น ตะคร้ำเอน หนองลาน71130
อำเภอ ไทรโยค71150
อำเภอ บ่อพลอย71160
ตำบล หนองรี71220
อำเภอ พนมทวน71140
ตำบล รางหวาย71170
อำเภอ เลาขวัญ71210
อำเภอ ศรีสวัสดิ์71250
ตำบล เขาโจด71220
อำเภอ สังขละบุรี71240
อำเภอ หนองปรือ71220
อำเภอ ห้วยกระเจา71170

19. จังหวัด นครปฐม ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 034เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามอร่อย
พระคัมภีร์
"ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง" มัทธิว 19:26

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมืองนครปฐม73000
อำเภอ กำแพงแสน73140
ตำบลกระตีบ สระสี่มุม ห้วยม่วง สระพัฒนา73180
ตำบลกระทุ้มลุ้ม73220
อำเภอ ดอนตูม73150
อำเภอ นครชัยศรี73120
ตำบลลานตากฟ้าหมู่ที่ 1-2 ศาลายา73170
อำเภอ บางเลน73130
ตำบลบางหลวง หินมูล73190
อำเภอ พุทธมณฑล73170
ตำบลลานตากฟ้าหมู่ที่ 3-573120
อำเภอ สามพราน73110
ตำบลไร่ขิง บางเตย ทรงคะนอง บางกระทึก73210
ตำบลอ้อมใหญ่73160

24. จังหวัด นนทบุรี ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 02 เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแห ล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายล ศูนย์ราชการ
พระคัมภีร์
สิ่งที่เป็นขึ้นแล้วคือสิ่งที่จะเป็นขึ้นอีกสิ่งที่ทำกันแล้ว คือสิ่งที่จะต้องทำกันอีก และไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ ปัญญาจารย์ 1:9

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมืองนนทบุรี11000
อำเภอ ปากเกร็ด11120
อำเภอ บางกรวย11130
อำเภอ บางใหญ่11140
อำเภอ บางบัวทอง11110
อำเภอ ไทรน้อย11150

28. จังหวัด ปทุมธานี ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 02 เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด
พระคัมภีร์
"มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า "พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า" จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึ งจะเข้าได้ มัทธิว 7:21

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมืองปทุมธานี12000
อำเภอ คลองหลวง12120
ตำบล คลองหนึ่ง13180
อำเภอ ธัญบุรี12110
ตำบล ประชาธิปัตย์ บึงยี่โถ12130
อำเภอ ลาดหลุมแก้ว12140
อำเภอ ลำลูกกา12150
อำเภอ สามโคก12160
อำเภอ หนองเสือ12170

29. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 032 เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ สับปะรดหวาน น้ำตาลขาว มะพร้าวหอม น้ำผึ้งเดือนห้า น้ำปลากลมกล่อม น้ำทะเลใส น้ำใจโอบอ้อมอารีย์
พระคัมภีร์
บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา มัทธิว 11:28-30

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมือง77000
ตำบล บ่อนอก อ่าวน้อย77210
อำเภอ กุยบุรี77150
ตำบล ไร่ใหม่77180
อำเภอ ทับสะแก77130
อำเภอ บางสะพาน77140
ตำบล ธงชัย ชัยเกษม77190
ตำบล ร่อนทอง ทองมงคล77230
อำเภอ บางสะพานน้อย77170
อำเภอ ปราณบุรี77120
ตำบล เขาน้อย ค่ายธนะรัชต์ กองพลทหารราบที่ 1577160
รพ. ค่ายธนรัตน์77160
อำเภอ หัวหิน77110

32. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 035เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
พระคัมภีร์
"เหตุฉะนั้นของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า มัทธิว 22:21

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ พระนครศรีอยุธยา13000
ตำบล ท่าหลวง18270
อำเภอ ท่าเรือ13130
อำเภอ นครหลวง13260
อำเภอ บางซ้าย13270
อำเภอ บางไทร13190
ตำบลราชคราม ช้างใหญ่ โพแดง เชียงรากน้อย บ้านช่างทอง13290
อำเภอ บางบาล13250
อำเภอ บางปะหัน13220
อำเภอ บางปะอิน13160
ตำบล บ้านสร้าง13170
ตำบล เชียงรากน้อย13180
อำเภอ บ้านแพรก13240
อำเภอ ผักไห13120
ตำบลจักราช ดอนลาน ลำตะเคียน หนองน้ำใหญ่ นาดู13280
อำเภอ ภาชี13140
ตำบลระโสม หมู่ที่ 518250
อำเภอ มหาราช13150
อำเภอ ลาดบัวหลวง13230
อำเภอ วังน้อย13170
ตำบล พะยอม13180
อำเภอ เสนา13110
อำเภอ อุทัย13210
ตำบล ธนู ข้าวเม่า13000

37. จังหวัด เพชรบุรี ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 032 เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
พระคัมภีร์
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ยอห์น 3:16

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมือง76000
ตำบลหาดเจ้าสำราญ หนองขนาน76100
อำเภอ แก่งกระจาน76170
อำเภอ เขาย้อย76140
อำเภอ ชะอำ76120
อำเภอ ท่ายาง76130
อำเภอ บ้านลาด76150
อำเภอ บ้านแหลม76110
ตำบลแหลมผักแว่น76100
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง76160

50. จังหวัด ราชบุรี ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 032เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
พระคัมภีร์
การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไป ผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทน แต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ 1โครินธ์ 3:13-15

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมืองราชบุรี70000
อำเภอ จอมบึง70150
อำเภอ ดำเนินสะดวก70130
ตำบลบัวงาม ประสาทสิทธิ์70210
อำเภอ บางแพ70160
อำเภอ บ้านโป่ง70110
ตำบล กรับใหญ่70190
อำเภอ ปากท่อ70140
อำเภอ โพธาราม70120
อำเภอ วัดเพลง70170
อำเภอ สวนผึ้ง70180
อำเภอ บ้านคา70180

51. จังหวัด ลพบุรี ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 036เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทอง สมเด็จพระนารายณ์
พระคัมภีร์
ท่านไม่รู้หรือว่า คนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา ลูกสวาท ชายเล่นลูกสวาท คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง จะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า 1โครินธ์ 6:9-10

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมืองลพบุรี15000
ตำบล เขาพระงาม โคกกระเทียม ท่าแค บางขันหมาก15160
ตำบล โคกตูม15210
ตำบล โก่งธนู13240
อำเภอ โคกเจริญ15250
อำเภอ โคกสำโรง15120
อำเภอ ชัยบาดาล15130
ตำบล นาโสม15190
ตำบล ชัยบาดาล ม่วงค่อม มะกอหวาน15230
อำเภอ ท่าวุ้ง15150
ตำบล เขาสมอคอน15180
อำเภอ ท่าหลวง15230
อำเภอ บ้านหมี่15110
ตำบล บ้านชี บางพึ่ง บางขาม15180
อำเภอ พัฒนานิคม15140
ตำบล ห้วยขุนราม18220
ตำบล ช่องสาริกา ตีลัง15220
อำเภอ ลำสนธิ15190
ตำบล เขาน้อย ชัยสมบูรณ์15130
อำเภอ สระโบสถ์15240
ตำบล มหาโพธิ์15250
อำเภอ หนองม่วง15170

59. จังหวัด สมุทรสาคร ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 034เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร
พระคัมภีร์
ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสนข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า ฟีลิปปี 4:11-13

อำเภอ/ตำบล รหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมือง74000
อำเภอ กระทุ่มแบน74110
ตำบล อ้อมน้อย74130
อำเภอ บ้านแพ้ว74120
ตำบล โรงเข้ หนองสองห้อง70210

60. จังหวัด สมุทรสงคราม ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 034 เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการ หลวงพ่อ บ้านแหลม
พระคัมภีร์
จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก โคโลสี 3:2

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมือง75000
อำเภอ อัมพวา75110
อำเภอ บางคนที75120

61. จังหวัด สมุทรปราการ ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 02เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์ พระปะแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่ว อุตสาหกรรม
พระคัมภีร์
แต่บัดนี้ สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสีย คือความโกรธ ความขัดเคือง การคิดปองร้าย การพูดเสียดสี คำพูดหยาบโลนอย่าพูดมุสาต่อกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ให้รู้จักพระเจ้า โคโลสี 3:8-10

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ10270
ตำบลท้ายบ้านบางปูใหม่ปากน้ำเฉพาะถนนท้ายบ้าน10280
ถนนสายลวด ถนนจักกะพาก ถนนชัยมงคล10280
ถนนคลองตาเค็ด ถนนประโคนชัย เลขคู่ 160 - 23010280
เลขที่ 153-237 ถนนด่านเก่า เลขคู่มีเพียง 25410280
เลขคี่ 87-113 ถนนสุขมวิท เลขคู่ 436-55210280
เลขคี่ 595-673 ต. แพรกษา หมู่ที่ 1-6 และ 7-9 (ตั้งแต่เชิงสะพานบางปิ้งถึงเขต ต.บางปูใหม่ เขต ต.บางปูใหม่)10280
ตำบล บางปูเก่า10550
อำเภอ พระประแดง10130
อำเภอ บางพลี10540
อำเภอ บางบ่อ10560
ตำบล คลองด่าน บางเพรียง10550
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์10290
อำเภอ บางเสาธง10540

63. จังหวัด สระบุรี ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 036เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะม่วงรสเลิศ งามบรรเจิด ธรรมชาติ
พระคัมภีร์
จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ โคโลสี 3:13-14

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมืองสระบุรี18000
อำเภอ แก่งคอย18110
ตำบล ทับกวาง18260
อำเภอ ดอนพุด18210
อำเภอ บ้านหมอ18130
ตำบล บ้านครัว18270
ตำบล พรเทพ18210
อำเภอ พระพุทธบาท18120
อำเภอ มวกเหล็ก18180
ตำบล ซับสนุน18220
อำเภอ วิหารแดง18150
อำเภอ เสาไห้18160
อำเภอ หนองแค18140
ตำบลโคกแย้ บัวลอย ห้วยขมิ้น หนองนาค ห้วยทราย หนองจิก18230
ตำบล คชสิทธิ์ โคกตูม โพนทอง18250
อำเภอ หนองแซง18170
อำเภอ หนองโดน18190
อำเภอ วังม่วง18220
อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ18000
ตำบล พุแค หน้าพระลาน ห้วยบง18240

64. จังหวัด สิงห์บุรี ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 036เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อน ปลาแม่ลา ย่านการค้า ภาคกลาง
พระคัมภีร์
ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ โคโลสี 3:23

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมือง16000
อำเภอ ค่ายบางระจัน16150
อำเภอ ท่าช้าง16140
อำเภอ บางร ะจัน16130
อำเภอ พรหมบุรี16120
ตำบล พรหมบุรี16160
อำเภอ อินทร์บุร16110

66. จังหวัด สุพรรณบุรี ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 035 เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
พระคัมภีร์
จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน โคโลสี 4:6

อำเภอ/ตำบล รหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมือง72000
ตำบล บางกุ้ง ศาลาขาว สวนแตง72210
ตำบล ตลิ่งชั่น สระแก้ว สนามคลี72230
อำเภอ บางปลาม้า72150
อำเภอ สองพี่น้อง72110
ตำบล ทุ่งคอก บ่อสุพรรณ ศรีสำราญ หนองบ่อ72190
ตำบล หนองบ่อ71170
อำเภอ อู่ทอง72160
ตำบล จรเข้สามพัน71170
ตำบล ดอนมะเกลือ สระยายโสม สระพังลาน72220
อำเภอ สามชุก72130
อำเภอ ดอนเจดีย์72170
ตำบล สระกระโจม ทะเลบก72250
อำเภอ ศรีประจันต์72140
อำเภอ ด่านช้าง72180
อำเภอ หนองหญ้าไซ72240
อำเภอ เดิมบางนางบวช72120

71. จังหวัด อ่างทอง ที่ตั้ง ภาคกลาง รหัสโทรศัพท์ 035เลือกจังหวัดใหม่
คำขวัญ พระนอนองค์ใหญ่ วีรชนใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐาน ทำกลอง
พระคัมภีร์
จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย 1เธสะโลนิกา 5:18

อำเภอ/ตำบลรหัสไปรษณีย์
อำเภอ เมืองอ่างทอง14000
อำเภอ วิเศษชัยชาญ14110
อำเภอ แสวงหา14150
อำเภอ ป่าโมก14130
อำเภอ โพธิ์ทอง14120
อำเภอ ไชโย14140
อำเภอ สามโก้14160

Click Here