สวัสดีครับ พี่น้องในพระคริสต์

ผมได้รับไฟล์เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน ชุดที่ 3 จาก ดร.เกษมสันติ์ สุวรรณรัต เป็นผลงานของลูกสาวคือคุณกนิษฐา สุวรรณรัต ผมถือโอกาสขอบคุณ ดร.เกษมสันติ์ และคุณกนิษฐา สุวรรณรัต มา ณ ที่นี่ด้วย ไฟล์ที่ผมได้รับมาเป็นนามสกุล sib ที่ใช้โปรแกรม Sibelius ซึ่งมีโน้ตเพลงพร้อมทำนอง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่จึง

ผมได้รับไฟล์เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน ชุดที่ 2 จาก ดร.เกษมสันติ์ สุวรรณรัต เป็นผลงานของลูกสาวคือคุณกนิษฐา สุวรรณรัต ผมถือโอกาสขอบคุณ ดร.เกษมสันติ์ และคุณกนิษฐา สุวรรณรัต มา ณ ที่นี่ด้วย ไฟล์ที่ผมได้รับมาเป็นนามสกุล mid ที่คุ้นเคยกันดี จากโปรแกรม Sibelius เพลงแห่งชีวิตคริสเตียนชุดที่ 2 ที่คุณกนิษฐาได้จัดทำขึ้นมา จัดเรียงรายชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังฤกษตามหนังสือเพลงแห่งชีวิตคริสเตียน

วันนี้ผมมีข่าวดี คือผมได้ไฟล์เพลงแห่งชีวิตคริสเตียนมาฝากครับ ผมได้รับจาก ดร.เกษมสันติ์ สุวรรณรัต เป็นผลงานของลูกสาวคือคุณกนิษฐา สุวรรณรัต ผมถือโอกาสขอบคุณ ดร.เกษมสันติ์ และคุณกนิษฐา สุวรรณรัต มา ณ ที่นี่ด้วย ไฟล์ที่ผมได้รับมาเป็นนามสกุล enc นอกจากที่ใช้โปรแกรม Encore ในการเปิดแล้วยังมีโปรแกรม Sibelius ซึ่งสามารถ Download ได้จาก www.gvox.com และ www.sibelius.com ตามลำดับ

ไฟล์เพลงแห่งชีวิตคริสเตียนที่ คุณกนิษฐาได้จัดทำขึ้นมานั้นครบทุกเพลงในหนังสือเล่มแดงคือ 325 เพลง ที่มีทั้งโน้ต และทำนองเพลง ขาดก็เพียงแต่เนื้อเพลงเท่านั้น จึงอยากฝากพี่น้องทุกท่านที่ Download ไปแล้วอยากจะขอความร่วมมือช่วยกันพิมพ์เนื้อเพลงภาษาไทยเข้าไปด้วยก็จะสมบูรณ์แบบและอย่าลืมส่งมาให้ผมด้วย(chin@christianthai.net) นะครับ เพื่อจะได้นำมาแจกจ่ายให้พี่น้องต่อไป

ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นพระพรต่อพี่น้องคริสเตียนไทยที่อยู่ในชนบทและพี่น้องคริสเตียนไทยในต่างแดนที่ยังไม่มีหนังสือเพลงแห่งชีวิตคริสเตียน มีโอกาสนำไปใช้ในการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในคริสตจักร ในคณะต่าง ๆ ตลอดจนกลุ่มเซลด้วย และถ้าพี่น้องท่านใดสนใจประวัติความเป็นของเนื้อเพลง ผมขอแนะนำให้ไปที่ The Cyber Hymnal(www.cyberhymnal.org) ซึ่งมีทั้งประวัติของผู้แต่งรวมถึงหน้าตาให้ท่านดูและยังมีไฟล์ midi ด้วย.

Download File ที่นี่ครับ

โน้ตเพลงพร้อมทำนอง เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน Encore Version Click ที่นี่

โน้ตเพลงพร้อมทำนอง เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน Sibelius Version Click ที่นี่

ทำนอง เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน Midi Version Click ที่นี่

สุดท้ายสำหรับผู้ที่ Download ไปใช้งานแล้วมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือต้องการให้กำลังใจติดต่อคุณกนิษฐาได้โดยตรงที่ kanitta_ha@hotmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน... 1 Peter 4:10