4 คำถามที่น่าประหลาดใจ ในวันคริสต์มาส

โดย อาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีซีวิตนิรันดร์ ยอห์น 3:16

เมื่อเอ่ยถึงวันคริสต์มาส นับว่าเป็นเทศกาลทึ่คนไทยเราคุ้นเคยดี สำหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนก็จะทราบว่าความหมายของวันคริสต์มาสนั้น เป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่ง ถ้าเราสังเกตให้ดี เราจะเห็นว่ามี 4 คำถามที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนี้.....

1) เมื่อเราทำการฉลองวันเกิดให้กับใครก็ตาม เรามักจะฉลองในวัยหรืออายุที่เขาเป็นอยู่ในเวลานั้นๆ แต่สำหรับการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสของทุกๆปีนั้นเรามักจะเห็นพระเยซูคริสต์ในสภาพของเด็กทารก เพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้น ?

ตอบ : เพราะเป็นการระลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวในโลกที่มีอิสระในการเลือกที่จะตัดสินใจว่าจะทำตามหรือไม่ทำตามกฎตลธรรมที่ดีงามที่พระเจ้าบรรจุไว้ในจิตใจของเขา และเขาต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำที่เกิดขึ้นของเขาทุกอย่าง ซึ่งถ้ามนุษย์เราสัตย์ซื่อกับตัวเราเองแล้ว เราต้องยอมรับว่า มนุษย์เราทุกคนล้วนแต่ทำบาปทั้งสิ้นดังนั้นเราต้องพบกับการพิพากษาที่ยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งการพิพากษาของพระองค์ก็ยุติธรรม คือ ติดเงินใช้เงิน ติดทองใช้ทอง มนุษย์ทำบาปด้วยร่างกายเขาก็ต้องใช้ร่างกายเพื่อรับโทษ และปลายทางของเขาก็คือถึงไฟนรก แต่เพราะเหตุความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง พระเจ้าจึงได้ทรงประทานพระเยซูคริฟัต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์ เพื่อใช้ร่างกายนนไถ่บาปแก่ทุกคนที่สำนึกว่าตนเองเป็นคนผิดคนบาป และหันกลับมาพึ่งในพระองค์ ดังนั้นในวันคริสต์มาส เรามักจะเห็นพระเยซูคริสต์ในสภาพเด็กทารก ก็เพราะเป็นการระลึกถึงพระเยชูคริสต์ที่มารับสภาพเป็นมนุษย์และในวัคริสต์มาสเราจะเห็นว่ามีการให้ของขวัญกันนั่นเป็นการระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงประทานของขวัญที่ดีที่สุดแก่เราที่เป็นมนุษย์ ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์เพียงแต่เราจะเปิดใจรับหรือไม่เท่านั้นเอง
2) สำหรับบุคคลที่สำคัญในอดีตหรือในประวัติศาสตร์เมื่อเราจะจัดวันเกิดให้แก่คนเหล่านั้น ส่วนมากเราจะใช้คำว่า “รำลึกถึง” วันประสูติหรือวันเกิดของบุคคลนั้นๆ แต่เพราะเหตุไรในวันคริสต์มาสเราจืงใซ้คำว่า "เฉลิมฉลอง” และมีปรากฏ การณ์เฉลิมฉลองราวกับว่าพระเยญคริสต์ยังไม่ตาย แต่อยู่ร่วมในงานเฉลิมฉลองวันเกิดของพระองค์ด้วย ?
ตอบ :นั่นเพราะว่าหลังจากพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขน (เพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์) และถูกนำไปฝังในอุโมงค์ฝังศพได้ 3 วัน พระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และนี่เป็นรากฐานที่สำคัญูที่สุดของความเชื่อในศาสนาคริสเตียน ถ้าพระเยซูคริสตมิได้เป็นขึ้นมาจากความตาย ศาสนาคริสต์ก็เป็นศาสนาที่โกหกมนุษย์และน่าสมเพชที่สุด แต่ความจริงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และนี่คือความจริงที่มนุษย์ไม่อาจปฏิเสธได้ (ถึงแม้เขาไม่เชื่อ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เลย ความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่ดี) ถ้ามีคนคนหนึ่งไปฉลองวันเกิดให้กับคนที่ตายไปแล้ว และทำท่าเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วนั้นยังมีชีวิตอยู่ เราก็คงคิดว่าเขาเป็นคนที่สติไม่ดีเป็นแน่ ดังนั้นถ้าพระเยซูคริสต์ตายไปแล้ว และไม่ได้เป็นขึ้นจากตาย คนทีเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับพระองค์ ก็คงเป็นคนที่สติไม่ดีแน่ ๆ แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น เพราะพระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนม์อยู่ ดังนั้นคนที่จัดวันคริสต์มาสจึงใช้คำว่า“ เฉลิมฉลอง” ก็เพราะเหตุนี้
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีซีวิตนิรันดร์  ยอห์น 3:16
3) เพราะเหตุไรวันคริสต์มาสจึงมีคนเข้าร่วมเฉลิมฉลองกันทั่วโลก ?
ตอบ : เราจะเห็นว่าคนทั่วโลกต่างฉลองวันเกิดให้กับพระเยซูคริสต์ ดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงมีอิทธิพลต่อทั่วโลกต่อคนทุกชาติทุกภาษา นี่จึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าพระเยชูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริง ๆ เราจะไม่เคยเห็นบุคคลในโลกคนไหนที่มีอิทธิพลต่อมนุษยซาติมากเหมือนกับพระเยซูคริสต์เลย เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว ขณะที่พระองค่ยังอยู่ในโลก พระองค์ยากจน ไม่มีฐานะ ไม่เคยเขียนหนังสือ และไม่เคยเดินทางไกลเกิน 200 กิโลเมตรจากที่ที่พระองค์เกิด พระเยซูคริสต์ทรงทำงานในโลกเพียง 3 ป็ครึ่งเท่านื้น แต่สั่งที่พระองค์ทามีอิทธิพลยืนนานจนถึงทกวันนี้ และขยายออกไปเรื่อยๆ ไม่ว่าเรื่องของพระองค์ที่มุมไหนของโลก สิ่งใหม่ ๆสิงที่ดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นที่นั่น คนท้อใจได้รับกำลังในการต่อสู่ชีวิต คนที่เผชิญกับปัญขหาได้รับกำลังในการเผชิญกับปัญหานั้น ๆ คนผิดบาปได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่ไม่รู้จักความหมายของการมีชีวิตอยู่ได้รับคำตอบของชีวิต คนที่กลัวความตาย กลับกล้าที่จะเผชึญกับความตายด้วยความกล้าหาญ นั่นเพราะคนเหล่านั้นได้สัมผัสความรักและชีวิตของพระเยซูคริสต์นั่นเองดังนั้นคนทั่วโลกจึงเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส เพื่อระลึกถึงพระคุณความรักของพระองค์ ดังที่เราเห็นกัน ใน ทุกวันนี้
4) เพราะเหดุไรจึงยังมีคนมากมายที่เฉลิมฉลองว้นคริดต์มาสโดยไม่รู้ความหมายที่แท้จรีง ?
ตอบ :เป็นเรื่องน่าตลกมาก ถ้าเราไปงานวันเกิดและทำการฉลองโดยไม่มีเจ้าภาพอยู่ด้วย แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากในโลกที่ทำเช่นนั้น และถ้าจะถามว่าเพราะเหตุไรคนมากมายถึงแม้ไม่รู้ความหมายทีแท้จริงของวันคริสต์มวส แด่ก็ยังอยากมีส่วนในการเฉลิมฉลองด้วย?... นั่นก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนอยากมีส่วนร่วมหรืออยากได้รับความชื่นชมยินดี เพราะเขาด้องเผชิญกับซีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ต่าง ๆ ไม่วาจะเป็นความเหน็ดเหนื่อย ความทุกข์ ความผิดหวัง หรือ การร้องไห้ ฯลฯ ดังนั้นเขาเหล่านนั้อยากจะลืม เหตุการณ์ทุกข์ยากต่างๆหรือความเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ชีวิตมีความชื่นชมยินดีบ้าง ซึ่งเขาก็ได้รับจริง ๆเมื่อเขาเข้าร่วมฉลองในวันคริสต์มาส แต่ถ้าเขาไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส และไม่รู้ว่าความหมายของวันคริสต์มาสนั้นเกี่ยวข้องกับเขาอย่างลึกซึ้งและมีผลต่อชีวิตของเขาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแล้ว ความชื่นซมยินดนการฉลองวันคริสต์มาสของพวกเขาก็เป็นความชื่นชมยินดีชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น....
ผ้อ่านที่รักทุกท่าน พระเยซูคริสต์ทรงรักท่านและปรารถนาจะให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่บาปให้แก่ชีวิตของท่าน อย่าให้คริสต์มาสปีนี้เป็นเหมือนกับคริสต์มาสปีอื่นๆ ที่ผ่านไป... ขอให้คริสต์มาสี่นี้เป็นปีที่ท่านจะได้รับคำตอบของชีวิต ได้รับการอภัยโทษความผิดบางที่ได้กระทำมา ได้รับกำลังในการต่อสู้ชีวิต ได้รับความอิ่มใจและความชื่นชมยินดีที่จะติดตัวท่านไปตลอดชีวิต ดังเช่นคนนับหลายล้านคนทั่วโลกได้รับมาแล้ว....

ถ้าท่านปรารถนาที่จะต้อนรับพระเยชูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่านแล้ว ขอให้ท่านพูดดังนี้.... "ข้าแต่พระเจ้า... บัดนี้ข้าพระองคดู้ร้จักความรักที่พระองค์ทรงให้แก่มนุษย์ในวันคริสต์มาสแล้ว ข้าพระองค์ขอเปิดใจรับความรักนั้น และขอสารภาพความผิดบางทีถ้าพระองคด้กระทำมาทั้งที่ลับทีแจ้ง ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วย และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ได้ชีวิตที่ยังเหลืออยู้ไนโลก ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการสร้างมนุษย์ด้วยเถิด ถ้าพระองค์ขอกราบทูลในนาม พระเยซูคริสต์ อาเมน

ถ้าท่านได้กล่าวตามข้อความข้างต้นนี้ด้วยใจจริงแล้ว ขอให้ท่านมั่นใจเถิดว่าพระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปให้แก่ท่านแล้วอย่างสิ้นเชิง...ท่านสามารถที่จะติดต่อขอหนังสืออ่านเพิ่มเติมฟรี ได้จาก คริสตจักรใกล้บ้านท่าน หรือเพียงแต่ท่านเขียนชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจนลงในใบตัดสินใจแล้วส่งมาทางเรา

ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
CCMA Christian & Chinese Missionary Alliance
165/25 ถนน ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร (043) 241-929 Fax (24ชั่วโมง) (043) 245-211

หมายเหตุ จากใบปลิวเขียนโดย อาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ที่พี่น้องคริสเตียน หาซื้อได้จาก ร้านหนังสือ คริสเตียน ใกล้บ้านท่าน ท่านถ้าหาร้านหนังสือคริสเตียนไม่ได้

  ให้คลิกที่นี่  หรือติดต่อ โดยตรงที่ CCMA   ให้คลิกที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง