เครือข่ายพันธกิจ

เครือข่ายของพระคริสต์   พันธกิจเพื่อพระเจ้า

แหล่งข้อมูล ข่าวสาร  บริการคริสตชน  และ ผู้สนใจ

1. ประวัติความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. รายงานการประชุมครั้งที่ 1
4. รายงานการประชุมครั้งที่ 2
5. SiamChristian

รายชื่อผู้เข้าประชุมครั้งแรก แถวแรก คุณปรเมษฐ์ คุณวิวัฒน์ คุณวัฒนา แถวสอง คุณชินกรณ์ แถวสาม คุณ คุณอังกูร คุณมานิดา คุณละอองทิพย์ คุณนิพนธ์

During the past 2 years, there are a lot of thai Christians homepages set up in many places but not well known enough. My friend and I think that we should contact other internet-talented Christians to join in building up the Thai Christian web site together. Mr. Wattana from the Ruamjit church, the owner of Asia Computer and Communication Co.,Ltd., provides us the meeting place (Charoenpon Road ) with computer and internet account. We can use these for discussing the project together deeply in details. If you are interested in this, please come to join us. Every idea will be fruitful in this ministry. Please contact us to share your idea via e-mail address chinnakorn@yahoo.com

          ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีพี่น้องคริสเตียนไทยได้จัดทำ Home pages คริสเตียนไทยขึ้น หลายแห่งแต่เป็นที่รู้จักกันในวงแคบไม่เป็นที่แพร่หลายจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก ดังนั้นผมและเพื่อน ๆ ได้พูดคุยกันว่าเราควรจะติดต่อพี่น้องในพระคริสต์ที่มีของประทานใน เรื่องการจัดทำโฮมเพจและพี่น้องในพระคริสต์ทีใช้อินเตอร์เนทเป็นประจำมาพบปะกันแสดง ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ว่าจะนำ Internet และเทคโนโลยีมารับใช้พระเจ้าร่วมกันอย่างไร จึงจะเกิดผลและเป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียว

          ดังนั้น ผมได้รวบรวม E-mail จาก Web Sites Christians Thai ในที่ต่าง ๆ ได้จำนวน หนี่งและได้ส่งเมล์ออกไปเมื่อต้นเดือนกันยายน 1999 เชิญชวน Web Master Web Sites Christian Thai มาร่วมประชุมกันและคุณวัฒนา(คริสตจักรร่วมจิต) เจ้าของร้านบริษัทเอเซีย คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ ส่วนวันเวลาในการประชุมขอให้ เสนอกันเข้ามา ส่วนวิธีการประชุม

 1. มีคอมพิวเตอร์ ที่ใช้อินเตอร์เนทได้ On Line ประกอบการประชุมด้วย

 2. สำหรับผู้ที่มีโฮมเพจอยู่แล้ว สามารถเรียกโฮมเพจของตัวเอง ออกมาแนะนำ

 3. สำหรับผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ทสามารถแนะนำโฮมเพจ คริสเตียนไทยหรือต่างประเทศ ที่ชอบได้

 4. การประชุมแบบเป็นกันเอง คล้ายกลุ่มเซล

Web Master Christian Thai ส่วนใหญ่ได้เสนอเป็นวันอาทิตย์จึงได้ กำหนดวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 1999 และขอบคุณพระเจ้าเมื่อถึงวันที่นัดหมายมีผู้มาร่วมประชุมประมาณ 10 กว่าคนเป็น Web Master 7 คน  การประชุมกันครั้งแรกที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจและ ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี โปรดอธิษฐานเผื่อเครือข่ายพันธกิจนี้ด้วยที่จะดำเนินต่อไปและเป็นที่ ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียว

Click Hereวัตถุประสงค์

 1. เพื่อระดมความคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดผลในพันธกิจของพระเจ้า

 2. ร่วมมือและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ด้วยการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และ ทรัพยากร เช่น เทคนิคในการใช้โปรแกรม ต่าง ๆ Clipart ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเรื่องไวรัส และปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์

 3. เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำ Web Site

 4. ทำ Link ระหว่าง Web sites ร่วมกัน

 5. สนับสนุนให้คริสตจักร องค์กรคริสเตียนนำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ใน Internet

Click Here


รายงานการประชุม

เครือข่ายพันธกิจ ครั้งที่ 1

26 กันยายน 2542

เวลา 16.00 - 18.00 น.

บริษัทเอเซีย คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

          หลังจากได้มีการแนะนำตัวและพูดคุยกันถึงเทคนิคต่าง ๆ และหารือกันเรื่องเวปกลาง  เนื่องจากมีตัวแทนจาก In Touch จึงเสนอให้ In Touch เป็นผู้ประสานงานและจัดทำเวปกลาง แต่ต้องฟังความเห็นจาก In Touch ว่ามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร ประเด็นต่อมาคือเว็บบอร์ด หรือกระดานคำถามซึ่งจะมีทั้งผู้เป็นคริสเตียนและไม่เป็นได้เข้ามาตั้งกระทู้ถาม  เพื่อให้คำตอบ ที่น่าเชื่อถือจะต้องหาอาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับมาช่วยตอบคำถามและประเด็นต่อมาคือเรื่องการ ทำงานซ้ำซ้อนคือ มีหลาย Home page ที่มีหัวข้อเหมือนกัน เรื่องนี้ผมอยากให้ผู้ที่จัดทำ Home page ช่วยจดหัวข้อ Home page ของตนเองว่ามีอะไรบ้างและนำมาประชุมในครั้งหน้า เพื่อที่จะแบ่งสรรงานกันใหม่ ในการประชุมครั้งหน้าคือ วันที่อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 1999 เวลา 15.00 - 17.00 น. สถานที่เดิมคือ บริษัทเอเซีย คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อธิษฐานเผื่อการประชุมด้วยนะครับ

รายชื่อเครือข่ายที่ร่วมประชุม

 1. คุณวัฒนา ฉวัฒนะกุล (ผู้เอื้อเฟือสถานที่) สมาชิก คริสตจักรร่วมจิต
 2. คุณละอองทิพย์ เดชรักษา (ผู้ประสานงานจาก In Touch) สมาชิกคริสตวัฒนา
  http://www.thaichristian.org (In Touch)
 3. คุณอังกูร วงศ์กลธูต สมาชิกคริสตจักรใจสมาน
  http://www.jaisamarn.org  คริสตจักรใจสมาน
 4. คุณมานิดา เพ็ชร์ทองคำ สมาชิกคริสตจักรใจสมาน
 5. คุณวิวัฒน์ เสรีภาณุ สมาชิกคริสตจักร สืบสัมพันธวงศ์
  http://www.christian.com  คริสเตียน
 6. คุณปรเมษฐ์ ลิ้มวรรณกุล สมาชิกคริสตจักร ไมตรีจิต
  http://welcome.to/mtcnet คริสตจักรไมตรีจิต
 7. คุณดุสิดา รุจิไพโรจน์ (เกด) สมาชิกคริสตจักร เมืองไทย(กรุงเทพฯ)
  http://geocities.com/Heartland/Park/4087 คริสเตียนโฮมเพจ
 8. คุณจุฑามาศ เคลิ้มวิสัย (จากองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง) สมาชิกคริสตจักรสู่ความสว่าง
  http://www.luthasia.net/thailand องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
 9. คุณนิพนธ์ กิจวานิชย์ สมาชิกคริสตจักร อันติโอเกีย
 10. คุณชินกรณ์ ตยานุกรณ์ สมาชิกคริสตจักร สะพานเหลือง
  http://i.am/christian-thai Christian Thai


Click Here

รายงานการประชุม

เครือข่ายพันธกิจ ครั้งที่ 2

7 พฤศจิกายน 1999

เวลา15.00 - 17.00 น.

บริษัทเอเซีย คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

 1. คุณประมุข นำเสนอ เรื่อง BBS Star Flag รายละเอียดดูที่ http://i.am/christian-thai ให้ผู้ที่มี Home page ช่วยประชาสัมพันธ์ BBS ให้ด้วยการ Link ดังนี้ http://www.thai.net/christian/Stf.htm
 2. Mr. Thalwin Hulsebos ได้นำเสนอวิธีการสร้าง Web แบบง่าย ๆ เหมาะสำหรับคริสตจักร ที่ไม่มีประสบการณ์เพราะได้ทำรูปแบบสำเร็จรูปให้ผู้ใช้เพียงแต่พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น
 3. ทาง in touch เห็นความสำคัญจะจัดอบรมเรื่องการสร้าง web site สำหรับคริสตจักรโดย ร่วมมือกับคุณ Thalwin วันเวลาจะแจ้งให้ภายหลัง ถ้าใจร้อนติดต่อ Mr. Thalwin Hulsebos ได้โดยตรงที่ E-mail: thalwin@thai-info.net
 4. เรื่อง Web กลางทาง in touch จะเป็นผู้ทำ (ความหมายของ web กลางเป็น Web Site ที่รวม Link Web Sites คริสเตียนไทย และ ต่างประเทศ ซึ่งแยกออกมา Web Sites ต่างหากไม่ใช่เป็น เพียง Web Page )
 5. ที่ประชุมใด้เลือก Icon ที่คุณวิวัฒน์ได้เสนอมาสำหรับ Homepage ทำ Link ไปยัง Web กลางตัวอย่างไอคอน  Index01.gif  และจะทำสีเพิ่มมาให้เลือกปรับสีใหม่เพื่อให้ เลือกใช้ตามความเหมาะสม ของสี background ในแต่ละ web
 6. ให้ Home pages แต่ละแห่งบอกวัตถุประสงค์ในการทำว่า ต้องการเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษ เช่น
  ฟ้าแสง - ดนตรีนมัสการ
  ตุ๊ - พระวจนะ กะ แนะนำองค์กร
  อังกูร - การประกาศ
  เกด - บทความ คำพยาน บทความแปล
  King - Misc.
 7. สำหรับการประชุมครั้งต่อไปยังไม่ได้กำหนด  เนื่องจากแต่ละคนจะมีภาระในเทศกาล คริสตมาสของคริสตจักรตนเอง

รายชื่อเครือข่ายที่ร่วมประชุม

 1. คุณวัฒนา ฉวัฒนะกุล (ผู้เอื้อเฟือสถานที่) สมาชิกคริสตจักร ร่วมจิต
  E-mail: asiacom@bkk.a-net.net.th
 2. คุณสุรชัย กวีวัชรินทร์ คริสตจักร พัทยา (Web Master In Touch)
  E-mail: s_krewatcharin@hotmail.com
  http://www.thaichristian.org
 3. คุณละอองทิพย์ เดชรักษา (ผู้ประสานงานจาก In Touch) สมาชิกคริสตจักรวัฒนา
  E-mail: itfc@bkk.loxinfo.co.th
 4. คุณอังกูร วงศ์กลธูต สมาชิกคริสตจักร ใจสมาน
  Email: ungkool@yahoo.com ICQ # : 3504105
  http://www.jaisamarn.org
 5. คุณมานิดา เพ็ชร์ทองคำ สมาชิก คริสตจักร ใจสมาน
 6. คุณวิวัฒน์ เสรีภาณุ สมาชิกคริสตจักร สืบสัมพันธวงศ์
  Email: seripanu@thai.com
  http://www.christian.com
 7. คุณชินกรณ์ ตยานุกรณ์ สมาชิกคริสตจักร สะพานเหลือง
  Email: chin@christianthai.net
  http://i.am/christian-thai
 8. คุณฉัตรพงษ์ มีสาห์ สมาชิกคริสตจักร Christ Church
  E-mail : chatrpng@hotmail.com
  http://www.christianthai.com
 9. Mr.Thalwin Hulsebos สมาชิกคริสตจักร นิมิตรใหม่
  E-mail: thalwin@thai-info.net ICQ : 20515070
  http://www.thai-info.net/churches
 10. นายบัญชา(เกี๋ยง) โชติวรรณพร สมาชิก คริสตจักร สดุดี
  Email: gueeng@hotmail.com ICQ : 2035202
  http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/7555
  http://come.to/mana
 11. คุณประมุข อาจปุระ สมาชิกคริสตจักร สาธร
  BBS Starflag 424-9145
 12. นายปรมัตถ์ (ต้น) กังสดาลอำไพ สมาชิกคริสตจักร แบ๊บติสต์นนทบุรี
  E-mail : poramatt@yahoo.com

ขอฝากเครือข่ายพันธกิจอยู่ในคำอธิษฐานของพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านด้วย


Click Here

Siam Christian.net

          ขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อได้พบกันอีกเป็นครั้งที่ 3 ได้มีนิมิตร่วมกันจึงได้รวมตัวกัน เป็นทางการในนาม กลุ่ม สยามคริสเตียน และได้จด Domain Name ชื่อ http://www.siamchristian.net วัตถุประสงค์หลักคือการรวบรวม Web Sites Christian Thai ไว้ที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการเยี่ยม Web Sites Christian Thai ที่มีอยู่มากมาย และขอพี่น้องช่วยแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำได้โดยตรงที่ คุณวิวัฒน์ เสรีภาณุ (ประธานกลุ่ม) E-mail: seripanu@thai.com หรือที่คุณมานิดา เพ็ชร์ทองคำ (เลขา ) E-mail: manidap@tot1.tot.or.th ขอพี่น้องได้โปรดอธิษฐานเผื่อ หนุนใจและให้การสนับสนุน ในการทำพันธกิจนี้ด้วย

Click Here