ความรักของแม่

โดย คุณปาฏลี พงศ์สัมพันธ์

จาก สารบุรุษ คณะบุรุษคริสตจักรสะพานเหลือง ปีที่ 10 ฉบับที่ 112 สิงหาคม 2015

เมื่อฉันยังเป็นเด็กเล็ก ฉันไม่เคยที่จะตื่นก่อนแม่เลย ..ในทุกเช้าที่ฉันตื่นมา ฉันก็จะเห็นภาพแม่กำลังนั่งซักผ้า ทำงานบ้านทุกอย่าง เป็นภาพเดิมๆที่ทำให้ฉั นสงสัยว่า ..ทำไมแม่ไม่เหนื่อยบ้างเลยหรือ…

"แม่" คำๆนี้มีความหมายในตัวเอง ฉันขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงใส่ความรักในคำว่า "แม่" อย่างสมบูรณ์ที่สุด ความรักนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อผู้หญิงรู้ว่ามีลูกอยู่ในท้อง แต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่มีความตั้งใจว่าจะมีลูก มันเป็นความอัศจรรย์เหมือนความรักของพระเจ้าที่ทรงรักเรา ก่อนที่เราจะอยู่ในครรภ์ของมารดา .. (ยรม.1:5)

ความรักแท้ของแม่มีครบตามพระวจนะของพระเจ้า (1คร.13:4-8) ความรักของแม่เป็นความรักที่ต้องอดทนนานยิ่งกว่าความรักใดๆ เพราะไม่ว่าลูกจะแย่แค่ไหน ลูกก็คือลูกของแม่ แม่รักและยอมรับลูกได้เสมอ แม่อดทนยอมให้ลูกได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวเองเมื่อลูกถึงวัยอันควร แม้หัวใจของแม่จะเป็นห่วงมากสักแค่ไหนก็ตาม….

ความรักของแม่ไม่ได้จบตรงแค่คำว่าเลี้ยงดูให้ลูกมีชีวิตอยู่ได้ แต่ความรักของแม่นี้จะสมบูรณ์ได้เมื่อแม่ได้เลี้ยงลูกให้เดินในทางที่เขาควรจะเดินไป (สภษ.22:6) นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่สุดของแม่ที่เชื่อในพระเจ้าที่จะแสดงออกถึงความเชื่อแก่ลูก มันไม่ใช่การบงการให้ลูกมาเชื่อพระเจ้าเหมือนแม่ แต่มันเป็นสิ่งถูกต้องเพื่อการดำเนินชีวิตของลูกที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า แม่ทุกคนมีความตั้งใจฝึกลูกในทางของพระเจ้า แต่บางครั้งก็ไม่สำเร็จ เพราะแม่อาจขาดความแน่วแน่ที่จะฝึก แต่แม่ทุกคนก็เริ่มต้นใหม่ได้ ไม่มีคำว่าสาย รีบแก้ตัวใหม่เพื่อลูกโดยการพึ่งพากำลังจากพระเจ้า เพราะความรักของแม่นั้นมีพลังต่อลูกสามารถที่จะมีผลกระทบต่อสังคมที่เขาต้องดำเนินชีวิตอย่างที่คาดไม่ถึง ขอบพระคุณพระเจ้า"

เมื่อฉันเขียนมาถึงตอนนี้ ก็นึกได้ว่า มีอยู่วันหนึ่ง คุณยายข้างบ้านเฝ้ารอลูกชายที่บอกว่าจะซื้อกิ๊บติดผมแทนที่หายไปมาให้ คุณยายนั่งรอลูกชายอยู่นาน…เช้าถึงบ่าย…. หัวใจของแม่ อาจแตกสลายในหลายครั้ง ..เพราะคุณ .. แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ เพราะเธอมีความหวังในตัวของคุณเสมอ แม่ผู้ที่ไม่ได้มองเห็นแค่คุณในวันนี้ แต่เธอมองไปถึงสิ่งที่เป็นความสำเร็จของคุณในวันข้างหน้า ..แม่ที่รักคุณอย่างแท้จริง จะเฝ้าปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าให้แก่คุณ ..วันนี้สิ่งที่ท่านกำลังรอคอย… คุณได้เริ่มทำให้ท่านแล้วยังคะ