การประกาศตามสายสัมพันธ์

(ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก ศจ วิรัช  เศรษฐโสภณกุล   คจ.สพานเหลือง)

ในช่วงทศวรรษแห่งการเก็บเกี่ยวนี้เรามีนิมิตที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อพระเยซูคริสต์ในปี 2000 คริสเตียนทุกคนควรเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยงดูเสริมสร้างกันและกัน และออกไปเป็น แสงสว่างและโดยวิธีการนี้คริสตจักรจะก้าวพ้นขอบเขตพื้นที่ของคริสตจักรออกไปสัมผัสชีวิตของผู้ที่ต้องการจะได้ยินและอยากที่จะรู้เรื่อง ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ผู้คนมากมายจะก้าวเข้ามาสู่ความเชื่อของคริสเตียนพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ในพระธรรมมัทธิว 28:18-20 จะสำเร็จและเป็นจริงอย่างแน่นอน

ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันยิ่งใหญ่เราแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ทำพันธกิจแห่งการคืนดีเราเป็น ทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา (2โครินธ์ 5:18-20 ) และเพื่อที่จะให้งานของเราเกิด ประสิทธิภาพ พระเจ้าได้มอบแผนการให้เราคือการเลี้ยงดูสมาชิกเพื่อที่จะส่งออกไป เหมือนแหที่ถูกเหวี่ยงลงไป ในทะเลลึกซึ่งจะเก็บเกี่ยวคนมากมายมาถึงพระเจ้าและแผนการเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการประกาศตามสายสัมพันธ์

การประกาศตามสายสัมพันธ์คืออะไร ?

          การประกาศตามสายสัมพันธ์คือ การแบ่งปันชีวิตคริสเตียนค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตกับคนที่เราเกี่ยวข้อง ด้วยครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิทและคนคุ้นเคยเป็นการสร้างสะพานเพื่อนำคนมาถึงพระเยซูคริสต์และช่วยให้เขายอม จำนนต่อพระองค์ผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัว

1.ประกาศตามสายสัมพันธ์ทำไมจึงเกิดผล

เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่มารู้จักกับพระเจ้าและมีความเชื่อที่มั่นคงได้โดยผ่านความสัมพันธ์ กับคนที่ใกล้ชิดผู้คนส่วนใหญ่มารู้จักกับพระเยซูคริสต์และ มาโบสถ์อย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการดูแลเอาใจใส่ จากเพื่อน

2.สะพานแห่งชีวิต

3.กลุ่มบุคคลที่ฉันรู้จัก

ครอบครัว
1.(เขียนชื่อที่นี่)
2.
3.
4.
ญาติ /เพื่อนสนิท
1.(เขียนชื่อที่นี่)
2.
3.
4.
เพื่อนบ้าน / เพื่อนร่วมงาน / เพื่อนนักเรียน / เพื่อนนักศึกษา
1.(เขียนชื่อที่นี่)
2.
3.
4.
คนคุ้นเคย /คนที่รู้จัก
1.(เขียนชื่อที่นี่)
2.
3.
4.

4.บันทึกแผนการประกาศในช่วง 30 วัน
การอธิษฐานประจำวันอย่างเจาะจงสำหรับผู้ที่มีรายชื่อใน 20 คน
.......................................................
.......................................................
การอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน
.......................................................
.......................................................

ทำการจัดสรร 20 คนทีคาดหวังไว้สูง
1.(เขียนชื่อที่นี่)
2.
3.
...
20.
สร้างความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับ 4 คนที่ตั้งใจนำรับเชื่อ
1.(เขียนชื่อที่นี่)
2.
3.
4.
เชิญมาร่วมงาน 2 คนที่มั่นใจว่ารับเชื่อ /จะรับเชื่อ
1.(เขียนชื่อที่นี่)
2.

5.คำแนะนำการทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
1.ทำขนมหรืออาหารให้กับเพื่อน
2.ทานข้าวกับเพื่อน
3.ช่วยเหลือทำงานบ้านบางอย่าง
4.แวะเยี่ยมคนเจ็บป่วย
5.ฉาย VDO คริสเตียนให้เพื่อนดู
6.คุยกับเพื่อนเก่าทางโทรศัพท์
7.ชวนบางคนมาร่วมงานที่โบสถ์ในเทศกาลสำคัญ
8.ชวนบางคนมาร่วมกลุ่มเซล / คณะ / โบสถ์
9.เคาะประตูเพื่อนบ้านเพื่อพูดคุยกับเขา
10.เปิดบ้านจัดกิจกรรมบางอย่างแล้วชวนเพื่อนมา
11.ถามคำถามบางคนเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา
12.ลองเสี่ยงพูดคุยกับคนแปลกหน้า
13.ฟังปัญหาของบางคนและอธิษฐานเผื่อเขา
14.มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับบางคน
15.สังเกตดูว่าใครต้องการเพื่อนแล้วเข้าไปคุยกับเขา
16.ถ่ายเอกสารบทกลอนที่มีความหมายดีๆให้เพื่อน
17.ดูว่าเพื่อนของคุณมีปัญหาอะไรและช่วยเหลือเขา
18.ออกไปเล่นกีฬากับคนอื่นๆ
19.ไปงานศพแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียคนที่รัก
20.ชวนบางคนไปค่ายหรือทัศนศึกษาของคริสเตียน

6.คำพยานชีวิตส่วนตัวการมารู้จักพระเยซูคริสต์ของฉัน
สภาพชีวิตก่อนมารู้จักพระเยซูคริสต์
เขียนประวัติตัวเอง(ดูตัวอย่างชีวิตอาจารย์เปาโล)
.......................................................
.......................................................
การมารู้จักพระเยซูคริสต์
เขียนขั้นตอนที่รู้จักพระเยซูคริสต์
.......................................................
.......................................................
ชีวิตหลังจากทีได้รู้จักพระเยซูคริสต์
เขียนชีวิตว่าเมื่อรู้จักพระเยซูคริสต์แล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีอย่างไร
.......................................................
.......................................................

7.คำพยานของอาจารย์เปาโล
( จากพระธรรมกิจการ 20 และ 22 )

ชีวิตของข้าพเจ้าก่อนเป็นคริสเตียนเป็นดังนี้

ข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซียแต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้ และได้เล่าเรียนกับท่านอาจารย์ กามาลิเอล ตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ถ้วนทุกประการ จึงมีใจร้อนรนในการปรนนิบัติพระเจ้าเหมือนอย่าง ท่านทั้งหลายทุกวันนี้  ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือในทางนี้ จนถึงตายและได้ผูกมัดเขาจำไว้ในคุกทั้งชายและ หญิงตามที่มหาปุโรหิตกับสภาอาจเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากท่านผู้นั้นไปยังพวกพี่น้อง และข้าพเจ้าได้เดินทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อจับมัดคนทั้งหลายพามายังกรุงเยรูซาเล็มให้ทำโทษเสีย

วิธีที่ทำให้ข้าพเจ้า ตระหนักว่าข้าพเจ้า ต้องติดตามพระเยซูคริสต์

ครั้นเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสประมาณเวลาเที่ยงในทันใดนั้นมีแสงสว่างกล้ามาจาก ฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าจึงล้มลงที่ดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า 'เซาโล เซาโลเจ้าข่มเหงเราทำไม'  ข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่า'พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด' พระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า 'เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่ง เจ้าข่มเหงนั้น' ฝ่ายคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่าง แต่พระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้านั้นเขาหาได้ยินไม่

รายละเอียดในการต้อนรับพระคริสต์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจึงทูลถามว่า'พระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำประการใด' พระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า 'จงลุกขึ้นเข้าไปใน เมืองดามัสกัสและที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ถึง การทุกสิ่งซึ่งได้กำหนดไว้ให้เจ้าทำนั้น' เมื่อข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้ เนื่องจากแสงแรงกล้านั้น คนที่มาด้วยกันกับข้าพเจ้า ก็จูงมือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัส"มีคนหนึ่งชื่ออานาเนีย เป็นคนถือธรรมบัญญัติเคร่งครัดและมีชื่อเสียงดีเป็นที่นับถือของพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ที่นั่น ได้มาหาข้าพเจ้าและยืน อยู่ใกล้กล่าวว่า'พี่เซาโลเอ๋ยจงเห็นได้อีกเถิด' ข้าพเจ้าจึงเห็นได้ในเวลานั้นและข้าพเจ้าเห็นท่าน

ความหมายในการเป็น คริสเตียนของข้าพเจ้า

แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอ ทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การเป็นพยานเพื่อพระคริสต์

Click Here