จริยธรรมคริสเตียน

หนังสือ สิ้น ถู เจิน เปี่ยน

จากหนังสือของ อาจารย์ หวัง หมิงเต้า ชื่อ

แปลไทย ขัดเกลาชีวิตคริสเตียน

ผู้แปล อาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์

ขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่ให้ความสนใจขอ หนังสือขัดเกลาชีวิตคริสเตียน เข้ามาเป็นจำนวนมาก และผมขอเรียนให้พี่น้องทุกคนทราบว่าหนังสือดังกล่าวได้แจกจ่ายเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2004 - กุมพาพันธ์ 2005 ได้หมดลงแล้ว ถ้าหากพี่น้องมีความสนใจขอให้ติดต่อได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร CCMA

165/25 ถนน ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร  (043)  241-929 Fax (24ชั่วโมง)  (043) 245-211

เนื่องจากบทความนี้มีความยาวมาก ท่านสามารถ Download (PDF) ไปอ่านได้คลิกที่นี่

คำนำผู้แปล

เมื่อเรามองดูสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ เราจะเห็นว่ายุคที่พวกเรากำลังประสบอยู่นั้นเป็นปลายยุคสุดท้ายตามคำทำนายขององค์พระเยซูคริสต์ที่ว่า “ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป” (พระธรรมมัทธิว24.12) ถ้าเราลองสังเกตดูจริยธรรมการประพฤติของคนในยุคนี้เราก็จะพบว่า ความอธรรมได้แผ่กว้างและขยายออกไปเป็นวงกว้างจริงๆ ตามคำทำนายของพระองค์ เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราที่ได้ชื่อว่าเป็นคนของพระเจ้าเราควรจะมีชีวิตเช่นไร? มีหลักการ หรือคำแนะนำอะไรบ้างไหม ที่เกี่ยวกับจริยธรรมคริสเตียน ที่พวกเราสามารถที่จะนำมาเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นเกลือและแสงสว่างตามที่พระเจ้าทรงมีประสงค์ในชีวิตของเรา ขอบพระคุณพระเจ้า… ที่พระเจ้าได้ทรงใช้ชีวิตและให้สติปัญญาแก่ผู้รับใช้จีนท่านหนึ่งคือ อาจารย์หวัง หมิงเต้าในการนำหลักการจริยธรรมคริสเตียนที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย ทั้งยังง่ายต่อการนำไปใช้ และตรวจสอบชีวิตในแทบทุกจุดของคริสเตียนเรา

อาจารย์ หวัง หมิงเต้า ท่านเป็นนักเทศน์ นักเขียน และนักแปลที่มีผลงานมากมายซึ่งมีอิทธิพลและเป็นพระพรอย่างกว้างในคริสตจักรประเทศจีน จวบจนปัจจุบันนี้ผลงานของท่านก็ยังมีอิทธิพลต่อชีวิตของคริสเตียนจำนวนมาก ดังที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนชอบธรรมของพระเจ้านั้น ถึงแม้ตายแล้วก็ยังพูดอยู่”..หนังสือ “ขัดเกลาชีวิตคริสเตียน” เล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานการเขียนของท่าน ซึ่งท่านได้สอนจริยธรรมของพระคัมภีร์โดยใช้ภาษา และสำนวนง่ายๆอย่างตรงไปตรงมา ข้อคิดในหนังสือเล่มนี้ของท่านนั้นเหมือนกับกระจกที่สะท้อนความจริงจากพระคำของพระเจ้าออกมาเพื่อให้คริสเตียนเราเห็นถึงความบกพร่อง ความผิดบาป สิ่งที่จะต้องปรับปรุงของตนเองได้อย่างชัดเจนขึ้น ผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยจิตใจที่เปิดต่อพระเจ้า และมีใจที่ปรารถนาจะมีชีวิตที่ยิ่งมายิ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะได้รับพระพรอย่างมากจากข้อคิดของท่าน

และถ้าท่านจะถามผมว่าทำไมถึงแปลหนังสือเล่มนี้ นั่นก็เพราะว่า

  1. เมื่อผมเริ่มอ่าน ก็ได้เห็นถึงความบกพร่องของตนเองมากมายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มีความผิดบาป ความบกพร่องบางอย่างที่ลืมไปแล้ว กลับย้อนคืนมา ทำให้เห็นว่าในชีวิตของผมในแต่ละวันนั้น ยังมีอีกมากมายหลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระ ทำให้จะต้องรีบสารภาพหรือรีบที่จะแก้ไขทันที จากการที่ได้รับเช่นนี้ จึงทำให้ผมมีความคิดที่อยากจะแปลหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นพระพรแก่พี่น้องคริสเตียนทั่วไปด้วย(สดุดี 19.12)

  2. เนื่องจากปัจจุบันนี้สังคมแห่งโลกาภิวัฒได้ขยายเต็มไปทั่วโลก จึงทำให้เกิดค่านิยมที่ทำให้มนุษย์สนใจแต่สิ่งที่อยู่ภายนอก และคิดแต่ว่าจะทำให้ภายนอกของตัวเองนั้นจะดูดีได้อย่างไรโดยไม่สนใจสิ่งที่อยู่ภายในมนุษย์ เมื่อเราเดินไปตามร้านค้าต่างๆในเมือง ส่วนมากล้วนแต่เป็นร้านหรือสถานที่ที่จะอำนวยให้มนุษย์เราดูดีแต่ภายนอก แต่มีร้านหรือสถานที่น้อยมากที่จะทำให้ภายในจิตวิญญาณและจิตใจคนดีขึ้น ซึ่งค่านิยมแบบนี้กำลังแพร่กระจายไปทั่ว และก็ได้เข้ามาถึงในแวดวงของพวกเราที่เป็นคริสเตียนเช่นกัน ดังนั้นจึงทำให้จริยธรรมของคริสเตียนเรานั้น เริ่มที่จะถดถอยหรือถอยห่างจากมาตรฐานความจริงจากพระคำของพระเจ้า ทำให้ไม่สามารถที่จะเป็นเกลือและความสว่างแก่โลกนี้ได้ตามที่พระบิดาของเราทรงมีพระประสงค์(เอเฟซัส2.10)

ดังนั้นผมจึงแปลหนังสือเล่มนี้ ก็เพื่อให้พี่น้องคริสเตียนทั่วไปได้มีกระจกในการส่องดูสภาพจิตวิญญาณของตนเอง เมื่อเห็นแล้วผมหวังว่า พวกเราทุกคนจะขัดเกลาชีวิตของตนเองให้ยิ่งมายิ่งเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา(เอเฟซัส5.1)

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าข้อคิดในหนังสือเล่มนี้ของ อาจารย์หวัง หมิงเต้า จะเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเสริมสร้างชีวิตของพวกเราที่เป็นคริสเตียนที่ได้ชื่อว่าเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นยิ่งมายิ่งสมกับชื่อหรือสถานะที่พระเจ้าทรงตั้งเราไว้

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระบิดา พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูคริสต์อยู่กับพี่น้องทุกท่าน

นิกร สิทธิจริยาภรณ์

Click Here


คำนำ Web Master

หลังจากที่ได้อ่านบทความเรื่อง “ขัดเกลาชีวิตคริสเตียน” ของอาจารย์หวัง หมิงเต้า ซึ่งแปลโดยอาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ได้พบเคล็ดลับการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดี และเป็นน้ำพระทัยที่พระองค์มีพระประสงค์ให้พี่น้องคริสเตียนดำเนินชีวิตเช่นนี้ อาจารย์หวัง หมิงเต้า ได้เขียนไว้อย่างละเอียดและครอบคลุมในการดำเนินชีวิตประจำวันของคริสเตียนอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมบนพื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

บทความเรื่อง “ขัดเกลาชีวิตคริสเตียน” นี้ได้ตอบคำถามมากมายหลายเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของพี่น้องคริสเตียนที่ยังสับสน สงสัย แคลงใจ ได้อย่างกระจ่างแจ้งว่าความถูกต้องบนพื้นฐานพระคัมภีร์เป็นอย่างไรตั้งแต่ท่าทีในจิตใจ การใช้อวัยวะ (หู ตา ปาก) ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า การคบเพื่อน การเลือกอาชีพในการทำงาน การใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนในสังคม ท่าทีของเยาวชนต่อผู้อาวุโส และทัศนคติที่ดีในการเลือกคู่ครองข้อคิดเห็นในการจัดพิธีแต่งงาน การอบรมบุตรหลาน ท่าทีในการหาและใช้เงินทอง เรื่องอับอายที่คริสเตียนต้องหลีกเลี่ยง และ 20 ประการที่คริสเตียนต้องทำ ฯลฯ สำหรับอาจารย์หวัง หมิงเต้า นั้นไม่มีสีเทา มีแต่สีขาวกับสีดำเท่านั้น(มีถูกกับผิด ไม่มีการประนีประนอม)

ขอบคุณพระเจ้าที่ อาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ได้แปลหนังสือที่ดีมีคุณค่าและเป็นพระพรต่อพี่น้องคริสเตียนไทยได้อ่านกัน ด้วยสำนวนที่ง่ายต่อความเข้าใจ แม้นว่าจะเป็นหนังสือแปลของจีน แต่ก็นำมาใช้ได้กับวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างสอดคล้องไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ ท่าที ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ

ขอขอบพระคุณอาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ที่ได้กรุณาส่งบทความเรื่อง “ขัดเกลาชีวิตคริสเตียน” นี้มาเผยแพร่ใน www.ChristianThai.net ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมากและกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่านแล้ว เป็นพระพรอย่างมาก และบทความนี้ยังไม่ได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นมา

เพื่อให้บทความนี้เป็นพระพรต่อพี่น้องคริสเตียนไทยในวงกว้างและทั่วถึงทาง www.ChristianThai.net ได้รับการสนับสนุนในการจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นมา ติดต่อขอรับหนังสือนี้ได้ที่ ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. พระปิ่นเกล้า กทม 10705 หรือ email: chin@christianthai.net

ผมหวังว่าหนังสือ “ขัดเกลาชีวิตคริสเตียน” นี้จะช่วยขัดเกลาชีวิตคริสเตียนจนโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:13) นอกจากหนังสือนี้แล้ว ยังสามารถอ่านบทความนี้และหนังสือที่อาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์ เขียนไว้อีกมากมายได้ที่ www.ChristianThai.net

Click Here

ชินกรณ์ ตยานุกรณ์
Webmaster

ขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่ให้ความสนใจขอ หนังสือขัดเกลาชีวิตคริสเตียน เข้ามาเป็นจำนวนมาก และผมขอเรียนให้พี่น้องทุกคนทราบว่าหนังสือดังกล่าวได้แจกจ่ายเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2004 - กุมพาพันธ์ 2005 ได้หมดลงแล้ว ถ้าหากพี่น้องมีความสนใจขอให้ติดต่อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร CCMA 165/25 ถนน ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร (043) 241-929 Fax (24ชั่วโมง) (043) 245-211

ประวัติอาจารย์ หวัง หมิงเต้า ผู้แต่ง... Click Here