Social Media พระพรหรือพระเพลิง

ในวันนี้ถ้าสังเกตผู้คนตามแหล่งชุมชนจะเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยน แปลง ทุกคนต่างหมกมุ่นสนใจแต่โทรศัพท์ ขาดความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างไม่ว่าจะเดินหรือนั่งทุกคนต่างก้มหน้าใช้มือจิ้มลงโทรศัพท์ที่เห็น ชัดเจนคือพนักงานออฟฟิศหรือมนุษย์ เงินเดือน เมื่อถึงเวลา พักเที่ยงไปกินข้าวกับเพื่อน ๆ เมื่อสั่งอาหารแล้วระหว่างที่รออาหาร นั้นปกติ ก็จะมีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน แต่ภาพนี้ได้หายไปแล้ว ภาพที่มาแทนที่คือ ทุกคนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็จิ้มลงไปโดย ไม่สนใจคนที่นั่งร่วมโต๊ะอาหารทำเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักกันเลย

นับตั้งแต่อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ได้ประดิษฐ์โทรศัพท์ ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๙ (ค.ศ.1876) การติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่กันคนละสถานที่เป็นเรื่องง่ายดาย และเมื่อเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตการสื่อสารไร้พรหมแดนได้เกิดขึ้นมา แต่ยังมีอุปสรรคมากมายขั้นตอนก็ยุ่งยาก เมื่อก้าวเข้าสู่ยุค Social Media การสื่อสารไร้พรหมแดนจึงเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบอุปสรรคต่าง ๆ ที่เคยมี เช่น ราคาโทรศัพท์ที่แพงก็ถูกลงค่าใช้จ่ายในการออนไลน์ที่สูงก็ถูกลง ประสิทธิภาพในการติดต่อก็รวดเร็วขึ้นอย่างมาก และที่สำคัญคือสามารถนำโทรศัพท์ติดตัวไปทุกหนทุกแห่งทำให้ติดต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลา Any where Any time

โทรศัพท์ที่ทุกคนหยิบขึ้นมาก็คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ติดต่อกับคนที่อยู่ห่างไกลกัน จึงเกิดสังคมออนไลน์หรือ ที่เรียกว่า Social Media สิ่งเหล่านี้เป็นพระพรเพราะทำให้คนอยู่ห่างใกลเหมือนคนอยู่ใกล้ แต่ขณะเดี่ยวกันก็ผลักไสคนใกล้ให้กลายเป็นคนไกลจึง เป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่ทำให้พระพรกลายเป็นพระเพลิง เพราะมีการใช้อย่างไม่ถูกต้องไม่ถูกเวลาแยกแยะไม่เป็นว่าเวลาไหนควรทำอะไร อาจทำให้โอกาสกลายเป็นวิกฤต นับวันการสื่อสารผ่านทาง Social Media ได้มีอัตราเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแทนการสื่อสารแบบเดิมจึงทำให้สัมพันธภาพของผู้คนเปลี่ยนไปนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง มนุษย์กำลังสร้างสิ่งกีดขวางขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

เมื่อการสื่อสารเปลี่ยนรูปแบบไป ดังนั้นพี่น้องคริสเตียนก็ควรจะปรับตัวนำ Social Media มาใช้ให้เกิดผลในพันธกิจ ด้วยการนำมาใช้หนุนใจซึ่งกันและกัน ใช้ติดตามผล เป็นพยาน ประกาศข่าวประเสริฐ ฯลฯ และในยุคของ Social Media มีผู้คนจำนวนมากแสวงหาเพื่อนต้องการเพื่อนพูดคุย สังเกตได้จาก Social Media ที่มีอยู่มากมายด้านล่างของ app ที่ Download นั้นมีการให้แสดงความเห็น มีผู้คนจำนวนมาก จะเขียนความเห็นว่า ต้องการเพื่อนให้ติดต่อผ่าน app นี่แหละคือช่องทางที่สามารถ ประกาศพระกิตติคุณได้ซึ่งทำได้ง่ายโดย add เข้ามาเป็นเพื่อนเรา

Social Media ถ้านำมารับใช้ในพันธกิจของพระเจ้าก็จะเป็นท่อพระพรทำให้ผู้คนมากมายได้รู้จักกับพระเจ้า แต่ถ้านำมาใช้เพื่อตอบ สนองเนื้อหนังของเราก็คือพระเพลิง Social Media จะเป็นพระพรหรือพระเพลิงก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรา นั่นเองก็หวังว่าพี่น้องคริสเตียนจะตัดสินใจได้ถูกต้อง ก่อนจบขอหนุนพี่น้องใน พระธรรม โรม 10:14,17

แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้

และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้

และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้

ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน

และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์

รื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้พระคัมภีร์ในโทรศัพท์