รายชื่อเพลงสั้นนมัสการ 552 เพลง

เพลงสั้นนมัสการ 552 เพลง ที่คุ้นเคยกันดี เหมาะสำหรับนำไปใช้ร้องในคริสตจักร ในคณะต่าง ๆ หรือ ในกลุ่มเซล รายชื่อเพลงเรียงตามอักษร ตัวเลขด้านหน้าคือ ลำดับเพลง จะแบ่งตามเมนูดังนี้

  1. รายชื่อเพลงสั้นนมัสการ 552 เพลง
  2. เพลงสั้นนมัสการ      1 - 100
  3. เพลงสั้นนมัสการ 101 - 200
  4. เพลงสั้นนมัสการ 201 - 300
  5. เพลงสั้นนมัสการ 301 - 400
  6. เพลงสั้นนมัสการ 401 - 500
  7. เพลงสั้นนมัสการ 501 - 552
  8. Download เพลงสั้นนมัสการ 552 เพลง

กด Ctrl + F ที่จะช่วยให้ค้นหาเพลงที่ต้องการ ได้รวดเร็วขึ้น

318. กลับมาเถิด
8. กลิ้งออกไป
251. ก๊อก ก๊อก
118. กองทัพพระคริสต์
154. ก้าวสูงขึ้นไป
505. กิจการของพระเจ้า
100. เกิดความยินดี
160. แกะหนึ่งตัวหวงหายไป
171. โกละโกธา
235. ขอได้โปรดปรานบ้านเมือง
187. ขอทรงแก้โซ่ตรวนให้ที
194. ขอทรงตรวจจิตใจข้า
126. ขอทรงเติมให้เต็ม
499. ขอประจักษ์พระเยซู
236. ขอประทานน้ำมัน
447. ขอเพียงอยู่ใกล้
158. ขอรับใช้
352. ขอสวมทับทรงชำระใจ
141. ขอ หา เคาะ
191. ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์
195. ขอให้คำจากปากของข้า
10. ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์
440. ขออย่าให้ข้าหลงทาง
84. ขอบคุณพระเจ้า
80. ขอบคุณพระเยซู
199. ขอบพระคุณ
485. ขอบพระคุณความรัก
83. ขอบพระคุณพระเจ้า
383. ขอบพระคุณองค์พระเจ้า
300. ขอบพระคุณองค์พระบิดา
487. ข้าจะสรรเสริญพระเจ้า
409. ข้าได้ยินผู้ไถ่ตรัสว่า
326. ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า
275. ข้าได้ยืนบนพระคำของพระเจ้า
378. ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ
478. ข้าต้องไปประกาศ
28. ข้าแต่พระเจ้าที่รัก
419. ข้าเป็นผู้มีชัย
151. ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู
335. ข้ามีความสุขอยู่ในดวงใจข้า
543. ข้าไม่กลัว
372. ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
457. ข้าไม่รู้ถึงหนทางเบื้องหน้า
373. ข้ายกเสียงขึ้น
33. ข้ายินดี
346. ข้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าว่า
481. ข้ายึดมั่นในคำสัญญา
103. ข้ารักการไถ่
174. ข้ารักพระเยซู
31. ข้ารักพระเยซูคริสต์
271. ข้ารักพระเยซูคริสต์
355. ข้ารักพระองค์
418. ข้ารับชีวิตพระคริสต์
12. ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
390. ข้าสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่
316. ขึ้นไปวังพระเจ้า
398. เข้าเฝ้าที่พระพักตร์พระองค์
73. คนปกติไม่ต้องการหมอ
59. คนลำพอง
325. ครองราชย์พระเยซู
321. ครอบครัวในพระคริสต์
288. ความเชื่อคือความมีชัย
99. ความยินดีในพระเจ้า
65. ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต
74. ความรักของพระองค์
222. ความรักประทับใจ
513. ความรักพระคริสต์
217. ความรักพระเยซูเจ้า
410. ความรักมั่นคง
277. ความรักล้ำเลิศ
155. ความสุขอยู่ในใจฉัน
509. ความสุขอยู่ในใจฉัน
179. ค่าของชีวิต
533. ค่าชีวิต
379. คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ
201. คำอธิฐาน
506. คำอธิษฐาน
237. คืนพระชนม์
515. 2 โครินนธ์ 1:20
122. ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย
425. ใครสร้างดวงดาววับวับ
422. งาน งานในหน้าที่
239. เงินและทองเราไม่มี
189. จงขยัน
282. จงเชื่อมั่น ไม่หวาดหวั่น
91. จงเดินตามองค์พระเยซู
465. จงตบมือ
136. จงติดสนิทกับพระเจ้า
535. จงเตรียมตัวอยู่เสมมอ
411. จงนิ่งเสียและรู้ว่าเราคือพระเจ้า
412. จงนิ่งเถิด
203. จงแบกแอกของเรา
238. จงเปิดใจของท่าน
477. จงไปมีชีวิตเพื่อพระคริสต์
539. จงเฝ้าระวังอยู่
549. จงเฝ้าระวังอยู่
458. จงเฝ้าวอนอธิษฐาน
366. จงมองดูองค์พระเยซู
310. จงมาหาเรา
140. จงมีความเชื่อ
344. จงยินดดีอยู่เสมอ
520. จงยิ้มรับความทุกข์
63. จงรักกันและกัน
349. จงรักพระเจ้า
333. จงร่วมกันผนึกกำลัง
162. จงสรรเสริญพระเจ้าสูงสุด
491. จงสรรเสริญด้วยใจชื่นบาน
101. จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
147. จงหยั่งรากเพื่อเกิดผล
502. จอมราชัน
32. จะนมัสการพระเจ้าอย่างไร
22. จับมือกันไว้
216. จำอำลา
435. จิตใจเต็มด้วยความสุข
240. เจ้ารักเราหรือ
417. ใจกายมอบให้
45. ใจฉันชอบร้องเพลง
466. ใจฉันชอบร้องเพลง
510. ใจเหงา
285. ฉันจะประกาศว่าฉันเป็นคริสเตียน
305. ฉันจะร้องสรรเสริญพระเจ้า
53. ฉันชอบดูภูเขา
134. ฉันเชื่อในสิ่งอัศจรรย์
404. ฉันเชื่อในสิ่งอัศจรรย์
117. ฉันได้วางใจในพระเจ้า
125. ฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซู
79. ฉันเป็นไท
311. ฉันฝันถึงวันหนึ่ง
202. ฉันมีความสุก
526. ฉันมีความสุข
47. ฉันมีความสุขดุจธง
119. ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว
470. ฉันยินดีที่เป็นของพระเยซู (ฮาเลลูยาสรรเสริญ)
423. ฉันรักคุณ
438. ฉันรักพระคำ
436. ฉันรักพระเจ้า
469. ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน
474. ฉันอยากเป็นคนฉลาด
473. ฉันอยากเป็นประภาคาร
339. ชนะ ชนะ ชนะ
107. ชัยชนะโลกนี้
272. ชีวิต
512. ชีวิตนี้มีความหวัง
530. ชีวิตนี้มีความหวัง
228. ชีวิตในพระคริสต์
476. ชีวิตเราต้องการพระเยซู
19. ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง
545. ชีวิตใหม่
342. ชื่นชมยินดี
166. ชุมนุมเพิ่อพระคริสต์
43. เชิญมา
46. เชิญมาเริงรื่น
241. เชิญรับประทาน
405. เชื่อเกิดเท่านั้น
21. เชื่อพระเยซู
461. เชื่อพระเยซู
281. เชื่อมั่นไม่ท้อถอย
196. เชื่อ ฤทธิ์ โลหิต
541. โชติช่วงชัชวาล
58. ซารานามผู้ลี้ภัย
525. ซุ่มกาลีกาลี
50. ดนตรีชีวิต
15. ดวงใจเปรมปรีดิ์
472. ดวงดาว
375. ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น
286. ดอกไม้ทุ่งนา
293. ดาวิด
51. ดูป่าไม่
426. เด็กเอย พระเยซูรักเด็ก
93. เดินกับพระเยซู
464. เดี๋ยวเดียว
233. แด่พระคริสต์ด้วยดวงใจ
388. แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
41. โดเรมี
483. โดยพระคำ
331. โดยพระเจ้า / จอมโยธา
408. ได้ยินเสียงของพระเจ้า
521. ตรงต่อเวลา
313. ตลอดวันคืน
292. ต้อนรับ
392. ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า
301. ตาบอดกับฉัน
314. ตามทางชีวิ
184.  ตายเพื่อท่าน
185. ตื่นเถิดอธิษฐาน
317. เต็มดวงใจ
289. เติมเต็มข้า
524. เติมน้ำมันให้ฉันที
399. แตะต้องใจข้า
367. ถวายเกียรติราชา
193. ถ่อมใจลง
297. ถ้าฉันได้เป็น
243. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว
304. ถ้าพระคริสต์เป็นดอกกุหลาบ
123. ถ้ามีผู้ใดใคร่ติดตามเรามา
437. ถึงฉันเป็นเด็ก ๆ
302. ถึงเวลาแล้า
175. ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า
420. ทรงเป็นถ้อยคำและเป็นดนตรี
345. ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก
328. ทหารแห่งไม้กางเขน
87. ทางของพระเจ้า
85. ทางพระคริสต์
86. ทางพระองค์
163. ทางอยู่ในโลกนี้มีอยู่สองหนทาง
320. ทางแห่งความหวัง
245. ท่านกำลังหาอะไรอยู่ในโลกนี้
234. ท่านจะเป็นเพื่อนของฉันหรือ
81. ท่านเป็นวิหารของพระเจ้า
439. ทุกครั้งที่เข้าเฝ้าภาวนา
92. ทุกวิถี
462. ทุกสิ่งจะเป็นไปได้
137. ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไป
456. แท่นบูชาภายในดวงใจ
52. ธรรมชาติแสนงาม
467. นกน้อย
389. นมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ
4. น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า
446. น้ำพุของพระเจ้า
177. นิมิตหมาย
397. นี่คือเวลา
307. นี่แหละ เป็นทางนั้น
283. ในกายา
161. ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า
247. ในนามพระเยซู
450. ในไม่ช้า
207. ในเวลาของพระคริสต์
299. ในเวียงวังพระบิดา
204. ในหมู่คริสเตียน
273. บทเพลงอำลา
303. บนกางเขนเห็นพระองค์
511. บนภูเขาสูง
494. บรรเลงเพลงฮาเลลูยา
516. บริบูรณ์
248. บ้านของคน
244. บิดาแห่งความเชื่อ
164. บุตรน้อยหลงหาย
142. บุตรพระเจ้า
353. ประทับในใจข้า
350. ปลดปล่อยวิญญาณข้า
104. ปลอบจิต
514. เป็นไปได้หรือ
340. เป้าหมายสูงสุด
169. เปิดประตูใจ
246. โปรดล้างใจข้า
210. ฝนเทลงมา
128. ผู้ช่วยของข้า
368. ผู้ช่วยของข้า
121. ผู้ใดเชื่อจงมาหาเรา
291. ผู้ที่เชื่อ
421. ผู้ที่ทรงไถ่ไว้
471. ผู้เลี้ยงที่รัก
148. ฝากชีวิต
252. พ้นเวลาอัสดง
44. พบมิตร
133. พบพระองค์
529. พรวันวิวาห์
153. พระคริสต์คือโคมทอง
449. พระคริสต์จะกลับมา
108. พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้
249. พระคริสต์ทรงแบกภาระฉัน
138. พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่
105. พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย
98. พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ข่วยข้า
223. พระคริสต์สถิตย์อยู่ด้วย
250. พระคำโอวาทพระเจ้า
82. พระคุณพระเจ้า
380. พระเจ้าของเรา
433. พระเจ้าทรงดีต่อทุกคน
165. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง
454. พระเจ้าทรงรักโลกนี้
431. พระเจ้าทรงอยู่กับฉัน
124. พระเจ้าเที่ยงแท้
226. พระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอ
62. พระเจ้าเป็นความรัก
69. พระเจ้าเป็นความรัก
71. พระเจ้าเป็นความรัก
386. พระเจ้า พระบิดา
263. พระเจ้ายิ่งใหญ่
384. พระเจ้ายิ่งใหญ่ และสมควรที่จะสรรเสริญ
64. พระเจ้ารักคุณและฉัน
7. พระเจ้ารักคุณและรักฉันแน่นอน
428. พระเจ้ารักฉันฉันจะรักคนอื่น
20. พระเจ้าลุกขึ้น
547. พระเจ้าสร้างนกในอากาศ
336. พระเจ้าแสนดี
542. พระเจ้าแห่งสันติสุข
395. พระเจ้าใหญ่ยิ่ง
192. พระเจ้าอยู่ใกล้
220. พระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่าน
432. พระทรงช่วยฉัน
330. พระนามของพระเจ้า
360. พระนามดุจน้ำมันชะโลมข้า
111. พระนามพระเยซู
296. พระนามพระเยซู
115. พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ
358. พระนามใหญ่ยิ่งกว่านามอื่นในโลกนี้
30. พระบารมี
396. พระบิดาทรงยอมให้ข้า
416. พระบิดาเราเชื่อวางใจ
387. พระบิดาเรารัก
97. พระผู้เลิศ
441. พระเยซู
548. พระเยซูคริสต์เจ้า
109. พระเยซูชนะ
260. พระเยซชนะความตาย
480. พระเยซูชนะความตาย
269. พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว
178. พระเยซูทรงเป็นคลังสมบัติ
364. พระเยซูทรงพระคุณ
424. พระเยซูทรงรักทุกคน
68. พระเยซูทรงรักเรา
67. พระเยซูที่รัก
538. พระเยซูเป็นคำตอบ
362. พระเยซูเป็นทุกสิ่ง
427. พระเยซูเป็นเพื่อนของฉัน
365. พระเยซูพระนามเหนือนามใด
460. พระเยซูพระผู้ช่วย
75. พระเยซู พระเยซู
361. พระเยซู พระเยซู
70. พระเยซูรักคุณ
430. พระเยซูรักฉันรักเธอ
363. พระเยซูเราน้อมรับพระองค์
94. พระเยซูเสด็จมา
139. พระเยซูอยู่ในเรือ
274. พระเยโฮวาห์
400. พระวิญญาณของพระเจ้า
442. พระวิญญาณเสด็จมา
455. พระวิญญาณอยู่ภายในข้า
77. พระวิหารของพระเจ้า
224. พระสิริของพระเจ้าดำรงเป็นนิตย์
149. พระหัตถ์พระเจ้าคุ้มโลก
359. พระองค์คือจอมราชา
493. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
488. พระองค์ทรงนำ
76. พระองค์ทรงอยู่
225. พระองค์สำแดง
381. พระองค์ โอ้ พระองค์
218. พลังชีวิต
264. พักพิงในพระเจ้า
403. เพราะว่าพระเจ้ารักโลก (ยฮ.3:16)
197. เพลงคำอธิษฐาน
508. เพียงแต่คุณจุดดวงไฟ
463. เพื่อน
445. ไฟ ไฟ ไฟ
38. ภารดรสัมพันธ์
276. มัทธว 12:20
78. มาช่วยกันเสริมสร้างพระกาย
1. มาเถิดถวายสาธุการแด่พระเจ้า (สดุดี 138)
347. มาเถิดให้เราพากันไป
315. มาเป็นเพื่อนกัน
213. มาเร็วรีบมา
2. มาสรรเสริญพระเจ้าเถิด
36. มาเฮฮา
254. มีใครเคาะที่ประตูใจท่าน
371. มีชีวิตเพื่อพระคริสต์
55. มีที่แห่งหนึ่ง
54. มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
255. มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน
172. มีวิหารในหุบผา
208. มีสิ่งหนึ่งอยู่ในใจ
152. มีอะไรที่เราจะมอบแด่พระเจ้า
145. มืดมิดก่อนฟ้าสาง
492. มือและใจบริสุท
434. มือเล็ก ๆ ทำงาน
518. มุ่งหน้าเดินไป
205. เมื่อข้ามองดูโลกโสภี
176. เมื่อผ่านโลกนี้
500. เมื่อพระยื่นพระหัตถ์
227. เมื่อพระวิญญาณสวมทับ
393. เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์
188. เมื่อยากลำบาก
266. เมื่อยากลำบาก
354. เมื่อรับการสวมทับ
116. เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน
451. เมื่อเราไปถึงสวรรค์
209. แม้สิ้นหวัง
242. โมทนามีอาหาร
394. ไม่มีใครวิสุทธิ์เหมือนพระเจ้า
406. ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู
110. ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า
374. ยกมือของท่าน
112. ยกพระเยซู
29. ยอมเพราะรัก
18. ยินดีในองค์พระเยซู
180. ยิ้ม
534. ยิ้ม
35. ยิ้มกันเถิด
42. ยิ้มเถิดหนา
544. ยิ้มปรารถนา
113. ยืนขึ้นและร้องเพลง
370. เยซู เยซู
278. เยเรมีย์ 31:13
327. โยชูวา 1:7
414. ร้องเพลงสาธุการ
306. ร้องฮาเลลูยา
5. ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
385. ร้องโฮซันนา
407. รอดอยู่ในพระหัตถ์พระองค์
507. รอยระลึก
540. รักคืออะไร
144. รักชั่วนิรันดร์
444. รักแท้
536. รักแท้
143. รักนิรันดร์
270. รักนิรันดร์
532. รักบริสุทธิ์
551. รักบริสุทธิ์
173. รักประเสริฐ
265. รักประเสริฐ
57. รักเปรียบแสงอาทิตย์
552. รักพระคริสต์
337. รัก รัก รัก
459. รักอย่างพระคริสต์
261. เราจะขึ้นไปเมืองบน
415. เราจะขึ้นไปเมืองบน
343. เราจะเข้ามาสรรเสริญ (จงชื่นชมยินดี)
341. เราจะยินดีและเราจะเปรมปรีดิ์
23. เราจะร้องเพลง
377. เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ
229. เราจำต้องพรากจากกันไป
146. เราควรเตรียมพร้อม
295. เราคือประตู
294. เราคืออัลฟา-โอเมกา
429. เราถวายด้วยใจยินดี
402. เรานมัสการ
348. เรานำเสียงการสรรเสริญ
257. เราเป็นคริสเตียนต้องร่าเริง
284. เราเป็นทางนั้น
334. เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
60. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
376. เราพบพระเยซูคริสต์
332. เรามาร่วมชุมนุมกัน
49. เรามาร้องเพลง
61. เราร่วมกันในพระวิญญาณ
523. เราให้ท่านเป็นผู้นำคนบาป
150. เราอยู่กับเจ้า
90. เริ่มให้ถูก
56. รุ่งอรุณเบิกฟ้า
135. โรม 12:1
503. ฤทธา ฤทธา
159. ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ
230. ลาก่อน
298. ลึกและกว้าง
391. ลุกขึ้นชนชาติของพระเจ้า
48. โลกโสภี
279. วงจรชีวิต
504. วางใจในพระเจ้า
206. วันใดยามใด
16. วันต่อวัน
186. วันที่เขาตรึงพระเยซู
37. วันนี้เป็นวันดี
34. วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้
287. วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง
312. วันแห่งพระพร
468. วันใหม่
168. วิถีแห่งความรัก
528. เวลา
89. เวลาหนูเข้าไปในโบสถ์
268. สมอชัย
443. สรรเสริญ (เริ่มตั้งแต่บัดนี้)
356. สรรเสริญนามพระเยซู
448. สรรเสริญบุตรพระเจ้า
212. สรรเสริญพระเจ้า
496. สรรเสริญพระเจ้า
413. สรรเสริญพระเจ้าที่เราเป็นไท
231. สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร
329. สรรเสริญพระเจ้าเหล่าปุโรหิตหลวง
3. สรรเสริญพระนาม
495. สรรเสริญพระนาม
232. สรรเสริญพระบิดา
24. สรรเสริญพระผู้ไถ่
267. สรรเสริญพระผู้ไถ่
6. สรรเสริญพระยะโฮวาห์
357. สรรเสริญพระเยซู
497. สรรเสริญพระเยซู
498. สรรเสริญและขอบพระคุณ
9. สรรเสริญและโมทนา
531. สะพานแห่งความรัก
127. สักวันหนึ่ง
401. สันติสุขของพระคริสต์
129. สันติสุขในพระคริสต์
14. สาธุการ
452. สาธุการ
13. สาธุการแด่พระเจ้า (สดุดี 103:1)
309. สาวกที่ดี
130. สิ้นกระแสกรรม
338. สุขใจเมื่อข้าเฝ้า
517. สุขฤทัย
167. สุขฤทัย
114. สุขฤทัยด้วยพระคุณ
156. สุขสันต์วันเกิด
131. สู่ชีวิตใหม่ (1)
132. สู่ชีวิตใหม่ (2)
95. เสด็จจากสวรรค์
221. เสียดายเวลา
258. เสียงเพลงบทนี้
39. เสียงเพลงสวรรค์
537. เสียงร้องของชายตาบอด
308. หนทางแห่งชีวิต
479. หน้าที่ของฉัน
290. หยั่งลึกเกิดผล
550. หยาดฝน
170. หากจะรัก
546. หากชีวิตสิ้นสุดเพียงความตาย
280. หากภาระหนัก
475. เหล่าสิงห์หนุ่ม
489. ให้เรามาสรรเสริญ
490. ให้เราสรรเสริญ
484. ให้เราสรรเสริญพระนาม
27. องค์พระคริสต์
322. องค์พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
324. องค์พระคริวต์ทรงฤทธิ์
253. องค์พระเจ้าผู้เป็นใหญ่
382. องค์พระบิดาแห่งสวรรค์
369. องค์พระเยซูคริสต์ที่รัก
25. องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า
96. องค์พระเยซูคือผู้ใด
17. องค์พระเยซูเจ้า
183. องค์พระเยซูเจ้า
190. องค์พระเยซูสั่งสอนสาวก
351. องค์พระวิญญาณโปรดประทาน
319. องค์ราชายิ่งใหญ่
200. อธิษฐาน
182. อ.ฟ. 5:19
181. อภัยเสมอ
102. อย่าลืม
256. อยากพบชีวิตใหม่
157. อยู่เพื่อพระคริสต์
259. อรุณรุ่งฟ้า
211. อัครสาวก 12 คน
88. อันทางของคนชอบธรรม
501. อัลฟาและโอเมกา
106. อัศจรรย์ อัศจรรย์
482. อา ลา ลา
522. อำลาลัย
11. อิมมานูเอล
527. โอพระบิดาเจ้า
519. โอเพื่อนรักเรามาพบกัน
26. โอ้ข้ารักพระเยซู
40.  โอ้ดนตรี
66. โอ้พระเจ้าทรงรักมนุษย์
198. โอ้พระองค์ประจักษ์ในจิตใจข้า
262. โอ้ยอดชีวัน
323. โอ้ ฮา เล ลู ยา
214. ฮาบากุก 3:17-18
453. ฮาเลลูยา
486. ฮาเลลูยา
219. ฮาเลลูยาพระเยซูเสค็จมา
72. ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า
215. โฮซันนา
120. โฮซันนาสรรเสริญพระเจ้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Click Here